[صفت]

spacious

/ˈspeɪ.ʃəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more spacious] [حالت عالی: most spacious]

1 جادار وسیع، بزرگ

معادل ها در دیکشنری فارسی: جادار
  • 1.The apartment has a spacious bedroom.
    1. آپارتمان یک اتاق خواب جادار دارد.
a spacious apartment
یک آپارتمان جادار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان