[اسم]

stipulation

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شرط قید، الزام

معادل ها در دیکشنری فارسی: شرط قید
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان