[اسم]

succotash

/ˈsʌkətæʃ/
غیرقابل شمارش

1 خوراک لوبیا و ذرت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان