[اسم]

Succoth

/suˈkoʊt/
غیرقابل شمارش

1 جشن سایه‌بان‌ها (یهودیت) جشن سوکوت

مترادف و متضاد Feast of Tabernacles
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان