[اسم]

supplicant

/ˈsʌpləkənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (فرد) ملتمس استغاثه کننده، [کسی که با خضوع چیزی را درخواست می کند.]

  • 1.a supplicant who never becomes angry.
    1. (فرد) ملتمسی که هرگز عصبانی نمی شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان