[اسم]

supply and demand

/səˌplaɪ ən dɪˈmænd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عرضه و تقاضا

معادل ها در دیکشنری فارسی: عرضه و تقاضا
  • 1.the law of supply and demand
    1. قانون عرضه و تقاضا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان