[صفت]

supply-side

/səˈplaɪ-saɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more supply-side] [حالت عالی: most supply-side]

1 (اقتصاد) سمت عرضه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان