[اسم]

surrealism

/səˈriːəlɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 فراواقع گرایی سورئالیسم

معادل ها در دیکشنری فارسی: سورئالیسم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان