[قید]

surprisingly

/sərˈprɑɪ.zɪŋ.li/
غیرقابل مقایسه

1 به طور شگفت‌آور

معادل ها در دیکشنری فارسی: غافلگیرانه
مترادف و متضاد amazingly astonishingly unexpectedly predictably
  • 1.Not surprisingly the kids slept late.
    1. شگفت‌آور نیست [جای تعجب نیست] که بچه‌ها دیر وقت خوابیدند.
  • 2.These chairs are surprisingly comfortable.
    2. این صندلی‌ها به طور شگفت‌آوری راحت هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان