[صفت]

surprising

/sərˈprɑɪ.zɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more surprising] [حالت عالی: most surprising]

1 حیرت‌آور تعجب‌آمیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: تعجب‌آور عجیب غافلگیرانه
مترادف و متضاد amazing astonishing unexpected predictable unsurprising
  • 1.He gave a very surprising answer.
    1. او جوابی بسیار حیرت‌آور داد.
  • 2.I must say that it's surprising to find you agreeing with me for once.
    2. باید بگویم که حیرت‌آور است که می بینم برای یکبار هم که شده با من موافقت می کنی.
  • 3.The election results were not surprising.
    3. نتایج انتخابات تعجب‌آمیز نبودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان