[اسم]

tea break

قابل شمارش

1 استراحت (برای صرف نوشیدنی) استراحت نوشیدنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان