[اسم]

tea set

/tˈiː sˈɛt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرویس چای‌خوری

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرویس چای‌خوری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان