[اسم]

tea towel

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کهنه ظروف (مخصوص خشک کردن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان