[اسم]

theorem

/ˈθiːərəm/
قابل شمارش

1 قضیه (ریاضیات)

معادل ها در دیکشنری فارسی: قضیه
specialized
  • 1.Pythagoras’ theorem
    1. قضیه فیثاغورث
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان