[اسم]

theoretician

/θˌiəɹɪtˈɪʃən/
قابل شمارش

1 تئوریسین نظریه‌پرداز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان