[اسم]

theoretician

/θˌiəɹɪtˈɪʃən/
قابل شمارش

1 تئوریسین نظریه‌پرداز

معادل ها در دیکشنری فارسی: تئوریسین نظریه‌پرداز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان