[صفت]

theoretical

/ˌθiəˈrɛtɪkəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more theoretical] [حالت عالی: most theoretical]

1 نظری تئوری

معادل ها در دیکشنری فارسی: تئوریک نظری
  • 1.theoretical physics
    1. فیزیک نظری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان