[اسم]

theorist

/ˈθiərɪst/
قابل شمارش

1 نظریه‌پرداز

معادل ها در دیکشنری فارسی: تئوریسین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان