[اسم]

therapeutics

/θˌɛɹəpjˈuːɾɪks/
غیرقابل شمارش

1 درمان‌شناسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان