[اسم]

therapy

/ˈθer.ə.pi/
قابل شمارش

1 درمان - درمانی

مترادف و متضاد curing process
 • 1.Behavior therapy
  1. رفتار درمانی
 • 2.group therapy
  2. گروه درمانی
 • 3.Physical therapy
  3. تن درمانی
 • 4.speech therapy
  4. گفتار درمانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان