[اسم]

Theravada

/ˌθerəˈvɑːdə/
غیرقابل شمارش

1 ترواده (از شاخه‌های اصلی بوداییسم)

مترادف و متضاد Theravada Buddhism
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان