[اسم]

therapist

/ˈθerəpɪst/
قابل شمارش

1 درمانگر

  • 1.a speech therapist
    1 . گفتاردرمانگر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان