[اسم]

TKO

(technical knockout)
/ti-keɪ-oʊ/
قابل شمارش

1 ناک‌اوت فنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان