[اسم]

TNT

(Trinitrotoluene)
/ti-ɛn-ti/
غیرقابل شمارش

1 تی‌ان‌تی تری‌نیتروتولوئن، [نوعی ماده منفجره]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان