[عبارت]

to a greater extent

/tu ə ˈgreɪtər ɪkˈstɛnt/

1 تا حد زیادی به میزان بیشتری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان