[قید]

to and fro

/tu ænd froʊ/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به پس و پیش به عقب و جلو، به این طرف و آن طرف

  • 1.She rocked the baby to and fro.
    1. او آن کودک را به به پس و پیش تکان داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان