[عبارت]

to a large extent

/tu ə lɑrʤ ɪkˈstɛnt/

1 به میزان زیادی

  • 1.The materials we use will depend to a large extent on what is available.
    1. موادی که از آن استفاده می‌کنیم به میزان زیادی به چیزی که در دسترس است بستگی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان