[اسم]

tornado

/tɔːrˈneɪdoʊ/
قابل شمارش

1 گردباد

  • 1.Then they heard the loud noise of tornado.
    1. سپس آنها صدای بلند گردباد را شنیدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان