[صفت]

torpid

/ˈtɔrpəd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more torpid] [حالت عالی: most torpid]

1 سست بی حال، خوابیده، بی حرکت

مترادف و متضاد dormant inactive lethargic sluggish energetic lively
  • 1.we sat in a torpid state.
    1 . ما در حالتی بی حال نشستیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان