[اسم]

Torres

/ˈtɔˌrɛz/
غیرقابل شمارش

1 تورس (نام خانوادگی) تورز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان