[صفت]

tragic

/ˈtræʤɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more tragic] [حالت عالی: most tragic]

1 غم‌انگیز جانگداز، تراژدی

  • 1. a tragic hero
    1 . قهرمان داستان تراژدی
  • 2. Her tragic death at the age of 36 shocked the world.
    2 . مرگ غم‌انگیز او در سن 36 سالگی جهان را بهت‌زده کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان