[اسم]

trailer

/ˈtreɪlər/
قابل شمارش

1 واگن چرخ‌دار

 • 1.The car was pulling a trailer with motorcycle on it.
  1 . ماشین داشت یک واگن چرخ‌دار را که رویش موتور سیکلت بود، می‌کشید.
 • 2.The car was towing a trailer with a boat on it.
  2 . ماشین یک واگن چرخ‌دار را که قایقی روی او بود، بکسل می‌کرد.

2 خانه سیار

مترادف و متضاد mobile home
 • 1.A trailer was attached to the rear of the truck.
  1 . یک خانه سیار به پشت کامیون وصل بود.
 • 2.We hooked the trailer to the back of the car.
  2 . ما خانه سیار را به پشت ماشین قلاب کردیم.

3 پیش‌نمایش پیش‌پرده، تریلر

 • 1.He featured in the trailer for the movie.
  1 . او در پیش‌نمایش فیلم بازی کرد.
 • 2.You can download the trailer here.
  2 . می‌توانید پیش‌نمایش را این‌جا دانلود کنید.

4 تریلی

 • 1.Forty trailers were loaded with fish.
  1 . چهل تریلی با ماهی پر شدند.
 • 2.There was a trailer in the road.
  2 . یک تریلی در جاده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان