[صفت]

trailing

/tɹˈeɪlɪŋ/
قابل مقایسه

1 رونده (گیاه‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: رونده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان