[اسم]

tragicomedy

/ˌtrædʒiˈkɑːmədi/
قابل شمارش
[جمع: tragicomedies]

1 خوش‌ سوگنامه تراژدی-کمدی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان