[قید]

tragically

/ˈtrædʒɪkli/
غیرقابل مقایسه

1 به طور غم‌انگیزی به طور جانگدازی

  • 1. He died tragically at the age of 25.
    1 . او به طور غم‌انگیزی در سن 25 سالگی فوت کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان