[صفت]

transcendent

/trænˈsendənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more transcendent] [حالت عالی: most transcendent]

1 متعال افضل، والا

formal
the search for a transcendent level of knowledge
جستجویی برای (یافتن) سطح والایی از دانش

2 ماوراءطبیعی خارق‌العاده

formal
a writer of transcendent genius
نویسنده‌ای با نبوغ خارق‌العاده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان