[صفت]

transcontinental

قابل مقایسه

1 فراقاره‌ای

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان