[اسم]

transducer

/trænzˈduːsər/
قابل شمارش

1 مبدل ترارسان

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان