[صفت]

transfixed

قابل مقایسه

1 مات و مبهوت در جای خود خشک‌شده، میخکوب‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان