[اسم]

transept

/ˈtrænsept/
قابل شمارش

1 جناح کلیسا

  • 1.the north transept
    1. جناح شمالی کلیسا
توضیح درباره واژه transept
در کلیساهایی که سالن هایشان شبیه به صلیب است، به هر کدام از دو جناح یا بال صلیب transept می گویند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان