[صفت]

typed

قابل مقایسه

1 تایپ‌شده نوشته‌شده (با رایانه یا ماشین تحریر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان