[اسم]

typesetter

/ˈtaɪpsetər/
قابل شمارش

1 حروف چین

معادل ها در دیکشنری فارسی: حروف‌چین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان