[اسم]

typewriter

/ˈtaɪpraɪtər/
قابل شمارش

1 ماشین تحریر

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماشین تحریر ماشین تایپ
  • 1.an old electric typewriter
    1. یک ماشین تحریر برقی قدیمی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان