[صفت]

typewritten

/ˈtaɪprɪtn/
غیرقابل مقایسه

1 تایپ‌شده نوشته‌شده (با رایانه یا ماشین تحریر)

  • 1.This is an important, formal project and must be typewritten.
    1. این یک پروژه مهم و رسمی است و باید تایپ شده باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان