[اسم]

typhoid

/ˈtaɪfɔɪd/
غیرقابل شمارش

1 تب حصبه تیفوس

an outbreak of typhoid
شیوع حصبه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان