[اسم]

typhus

قابل شمارش

1 تیفوس (بیماری)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان