[اسم]

typing

قابل شمارش

1 عمل تایپ کردن تحریر (با رایانه یا ماشین تحریر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان