[اسم]

typo

/ˈtaɪpoʊ/
قابل شمارش

1 اشتباه چاپی

معادل ها در دیکشنری فارسی: غلط چاپی
  • 1.Check for any typos in your resume before you send it.
    1. قبل از ارسال رزومه همه اشتباهات چاپی در آن را چک کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان