[صفت]

unfocused

/ʌnˈfoʊkəst/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more unfocused] [حالت عالی: most unfocused]

1 غیرمتمرکز گیج و گنگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان