[اسم]

verbena

/vɜːbˈiːnə/
قابل شمارش

1 شاه‌پسند (گیاه‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: شاه‌پسند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان