[اسم]

Vicki

/vˈɪki/
غیرقابل شمارش

1 ویکی (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان